wstecz

Instalacja

Laser Interceptor


Podczas instalacji uważaj, aby nie uszkodzić kabli oraz wtyczek połączeniowych. W zestawie akcesoriów montażowych znajdują się dodatkowe wtyczki na wypadek uszkodzenia oryginalnych, ale użyj ich tylko, jeśli będzie to konieczne.

Sensory powinno się rozmieścić symetrycznie, w odstępie ok. 40-70 cm, najlepiej na wysokości połowy odcinka pomiędzy lampami, a tablicą rejestracyjną.

Sensory mogą być montowane zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej. Najważniejsze jest, aby miały nieosłonięty widok na drogę (montaż za elementami plastikowymi, metalowymi lub szklanymi, w tym elementami grilla NIE wchodzi w rachubę). Dopuszczalne jest montowanie w miejscach odbiegających od powyższych zaleceń, ale należy sobie zdawać sprawę, że skuteczność działania tak rozmieszczonych głowic może być już kompromisem odbiegającym od realnych możliwości urządzenia.

Po zakończeniu instalacji z użyciem znajdujących się w zestawie uchwytów upewnij się, że głowice laserowe znajdują się równolegle do drogi oraz osi pojazdu. Jest to bardzo ważne dla skuteczności działania Jammera


Ogólny schemat instalacji
Najlepszym sposobem wyznaczenia pozycji dla sensorów jest wzięcie przykładu z poniższego rysunku.

ogólny schemat instalacji

Prawidłowe rozmieszczenie głowic


Najlepszym sposobem wyznaczenia pozycji dla sensorów jest wzięcie przykładu z poniższego rysunku.

prawidłowe rozmieszczenie głowicWidok z boku
równolegle do jezdni


rozmieszczenie głowic Laser InterceptorWidok z góry
równolegle do jezdni


rozmieszczenie głowic Laser Interceptor

Uchwyty do montażu głowic


W zestawie znajdziesz uchwyty, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowego montażu głowic.

Pamiętaj aby po instalacji sprawdzić czy głowice są wypoziomowane, w zestawie znajduje się mała poziomica.

akcesoria do montażu

Realizacjaprzykładowa instalacja LI

przykładowa instalacja LI

przykładowa instalacja LI

przykładowa instalacja LI

przykładowa instalacja LI

przykładowa instalacja LI
wstecz